Ecosystem:  AdaScan Pool - Support us by delegating to our pool
Top 1000 Addresses
  Rank   Address   Balance (ADA)   Share   Transactions   Last Activity
#1 IOHK_3 2,173,192,441.663990 6.985029% 4
#2 Ae2tdPwUPEZGgYbvWgNwD...zpvtYTBpjzY3QdVdjnxQS 2,012,957,099.153200 6.470004% 2
#3 Ae2tdPwUPEZ5ZFnojZ5yu...UXgmA4kAh73Tv4bFkjmXy 1,377,519,981.438770 4.427596% 304
#4 Ae2tdPwUPEYwqQbowSbgQ...2GJWbZcrcLNh1E1Gg9iJD 1,338,000,980.000000 4.300575% 82
#5 Ae2tdPwUPEZ1CWJcjxRra...D8snJjHbVH6u4eXSg4TdN 711,660,632.717794 2.287405% 1
#6 CardanoFoundation_3 648,176,761.354444 2.083356% 1
#7 DdzFFzCqrhss7FzVbQMht...ARpdxbnnTUZkAYoeX15tr 467,786,668.569756 1.503550% 1
#8 Ae2tdPwUPEZKSvNwHWu2D...FJjV2MoudYPoJdG26Dk78 394,536,528.400000 1.268111% 7
#9 DdzFFzCqrhsxH9qYknJry...Xqbf8siDZxerS6L7kz3sB 270,278,742.925372 0.868724% 1
#10 DdzFFzCqrht8CHL4tkQy8...qwmdjgHM3wfzmhDsTf4YT 241,465,818.485746 0.776114% 1
#11 Ae2tdPwUPEYwBqrQsii3a...3iVmejvqhE6nXb5NJod9Q 200,000,001.000000 0.642836% 5
#12 DdzFFzCqrhseMuShaXzLD...rf3H6LjpvK3dFsf8yZ6qo 171,743,528.659105 0.552014% 135
#13 DdzFFzCqrhsmbcrnbjnA3...sYskU1C6kB5Zw4onjJnRB 169,821,692.846057 0.545837% 1
#14 Ae2tdPwUPEZ9WyBuym4d9...pUsS2S2u3m45HUXyFi8a1 125,000,000.749621 0.401772% 15
#15 Ae2tdPwUPEZ8HBaiFKHJS...FtVruqioK7kXAVmkUHGK5 108,209,269.478354 0.347804% 1969
#16 DdzFFzCqrht4k64iCQviD...T2JZrFhHmKonWqypx9gWM 107,089,267.312500 0.344204% 1
#17 Ae2tdPwUPEZEW1kHckeaP...tfjaPTeAgPbt9UaxTgsY9 100,768,462.660408 0.323888% 1
#18 Ae2tdPwUPEZ5RXn4H6HRZ...qYRfap6zNGSB4Gtyc2dat 99,999,998.830380 0.321418% 1
#19 Ae2tdPwUPEZ4foFQ8Zqxs...NFUHfi62fgfYYMMLocLn8 96,999,999.830204 0.311775% 1
#20 Ae2tdPwUPEZ9Hv1ejV71p...UQZLbdGzokj6JFrgVHQb8 96,999,999.830204 0.311775% 1
#21 Ae2tdPwUPEYwTskCtP2QC...yz56mPS2NVk8DxYCYFkrA 96,999,999.830204 0.311775% 1
#22 Ae2tdPwUPEZMkGkjNSeWr...Z7tvrXY36TqjVSiDP2j6P 96,999,999.830204 0.311775% 1
#23 DdzFFzCqrht1YAwbu3W9E...D82M39fn5ZbouHyh1RR2x 95,012,600.022598 0.305387% 1
#24 DdzFFzCqrht4SbfyFMSpX...m8z7hCHB9d8Kqv3eQLnwv 91,868,720.071833 0.295283% 1
#25 Ae2tdPwUPEZJ5wrXhdnGM...Bg1gRWa95ePkBHX3kgn5Q 91,188,640.000000 0.293097% 3
#26 Ae2tdPwUPEZDfS1tYHGpg...7EPiWby2HxogPCwQsVwvf 91,187,640.000000 0.293093% 2
#27 DdzFFzCqrhtBfczu1SxHQ...8ZMVwofpR8vb5ef77RoBN 86,527,253.841583 0.278114% 1
#28 Ae2tdPwUPEZ1Q3KjNRgQR...AFSyKYe5GLBVsWwunxTTF 77,665,487.795203 0.249631% 1
#29 Ae2tdPwUPEZ5FMgGxb8De...MrdNupWLEzf3JsCFfJ3t6 73,540,199.143786 0.236371% 140
#30 Ae2tdPwUPEZ99Cb62sncV...ti6aqoK3RxHAdKGiVS1nn 66,999,999.830204 0.215350% 1
#31 DdzFFzCqrht92uXPnsgVU...GXpyJeNgLiS176F11t2SY 60,000,000.000000 0.192851% 7
#32 Ae2tdPwUPEZCGrMRNf3Hv...uNwBQFxiHPEKrzXwex5q8 56,999,999.830204 0.183208% 1
#33 Ae2tdPwUPEZ2vV33B8cgN...JbPgBnjdYvHZydhR1nKM8 55,736,079.195045 0.179146% 1
#34 Ae2tdPwUPEYyWZq9H46eH...ohsucKcRyt16fe31dswYF 50,666,888.000000 0.162852% 3
#35 Ae2tdPwUPEYybxZLhbsG7...j1eMPmukNZinmaUApzpYT 50,000,000.254492 0.160709% 1
#36 DdzFFzCqrht97yMr2g4R9...vJVHwxT34TgM88zBqtpJn 49,002,758.273213 0.157504% 13
#37 Ae2tdPwUPEYxBdp5pDjd9...kSNHn1wLi5gD8jEHvSphH 48,000,000.000000 0.154281% 6
#38 DdzFFzCqrhtC9KdPXsUy3...BCH6RbD6MGpGXM2F1ensM 47,589,656.194933 0.152962% 27
#39 Ae2tdPwUPEYx9CXsEmKV2...Kdj4GGGjQvqTrZHzohxir 45,037,299.679074 0.144758% 1
#40 Ae2tdPwUPEZ9fmbyxJCM2...FWBwP2hkTRARg1TX8Qxpx 43,999,999.830204 0.141424% 1
#41 DdzFFzCqrhshgQ2K4PpEW...MvesWBWWZ572sezZuePZL 40,992,595.226618 0.131758% 16
#42 DdzFFzCqrht5WGntB4Spy...NJriwzqrsceCsNGbjCGNu 40,869,771.202887 0.131363% 22
#43 Ae2tdPwUPEZ8CY7qj7gVX...wgsPaAknYTAYcLbUHaJ2f 39,046,508.826029 0.125502% 2
#44 DdzFFzCqrht9iRfp2knvS...QdyqGTHo3Asqp5g37gLEP 38,995,977.935072 0.125340% 1
#45 DdzFFzCqrhsvnT8ULaCwc...nVHN5Kdxxbk9nQnwo1ZbH 37,000,000.096573 0.118925% 1
#46 DdzFFzCqrhsoxBWfKHf1c...ngfvN5XGXfy45D6xRcEX2 34,991,000.606354 0.112467% 1
#47 DdzFFzCqrhszvGBcfWZox...r78AsUuUYq6Lf9QCv48Y4 34,382,404.943684 0.110511% 3507
#48 DdzFFzCqrht7awanPvGxe...UBmX7xCS9jpgvuaaPS2o2 31,900,147.104424 0.102533% 1
#49 DdzFFzCqrhstq3TcWHW82...kqFALuB1zrCeGLqib6XHu 31,182,133.459389 0.100225% 1
#50 Ae2tdPwUPEZChqNiHBFhY...s4mRa5mjzXzdiYc5Hiwya 30,064,536.660318 0.096633% 67
#51 DdzFFzCqrhswYBdxQvKFK...nP7yFC3bLTHDh2SWhHPZ4 29,872,384.230677 0.096015% 8125
#52 DdzFFzCqrhspnsR85XCs1...HAst1uSQSuigAqBVM48wz 29,786,405.630912 0.095739% 3
#53 Ae2tdPwUPEYyCN85t19Er...cRykAiKvfny8ckvqEs3nn 29,426,815.300689 0.094583% 1
#54 Ae2tdPwUPEZB8M1TBp5fS...XiunW1zQTPBMC9aAJzheB 29,387,756.254844 0.094458% 7
#55 DdzFFzCqrhsmPiNjMVDXj...VGoPp5t56iJWSooQsamZH 29,136,396.445230 0.093650% 12
#56 DdzFFzCqrht3QHRAcB7gY...PqvXAHxYhWzZy8251wmcd 29,001,000.981988 0.093214% 1
#57 DdzFFzCqrhsrsJkwms27V...vjHdTs5D8XYWRcGQSjYuv 28,961,431.670522 0.093087% 1
#58 DdzFFzCqrhst4TKDFNxJv...jVXxLc2JZC3zjzcmXLYpz 28,001,301.855723 0.090001% 1
#59 Ae2tdPwUPEZE6eXi3pg3a...3qZ5jwjGjY7S7X1RTym3U 27,800,058.000000 0.089354% 14
#60 DdzFFzCqrht1kS1RAYhvt...JsPWvXHyMt3rWXb3zAuqK 26,711,802.485873 0.085857% 3274
#61 DdzFFzCqrhskNk8jiASQR...t6X9oak23vQfnp6J31dAf 25,483,474.514601 0.081908% 1
#62 DdzFFzCqrhswbCgxH58tn...4CcJj6iKnykM79BZoTatN 25,413,731.982701 0.081684% 1
#63 Ae2tdPwUPEZ1VEo7wTcNK...3JRRuzBBNN4bj5YCn2ck7 25,000,002.960369 0.080354% 2
#64 DdzFFzCqrhsoqyK3Yweee...i1YC3eqs3Ruc2q2jaoFLU 24,427,612.325970 0.078515% 1903
#65 Ae2tdPwUPEZG9yQnaNLd1...PS8YshgLCNRU9ZCsVfw6Z 23,995,788.114969 0.077127% 4
#66 Ae2tdPwUPEZBX3w98SE1p...jBZSBPFkYvQ7vPeP1kjkv 23,418,317.000000 0.075271% 7
#67 DdzFFzCqrht8ptDZdwQ5s...44mZ5eGzPxh1VtNRzbEvp 23,165,093.617682 0.074457% 1
#68 DdzFFzCqrhsvZsCa6eMb7...1Bc2MhEpegMZkA36dKHv9 22,110,211.483440 0.071066% 1
#69 DdzFFzCqrht8WGfXMD1vb...zXF5e89qRpxpWdYPZ4yqN 21,608,830.283654 0.069455% 5
#70 DdzFFzCqrhsnwyAJZTh9e...dDaYWWrTDtfSFVuL7jBi8 21,572,982.831277 0.069339% 1
#71 Ae2tdPwUPEZEMPc9ee1A8...zdTpu17XNacA542f8pB1R 21,405,342.000000 0.068801% 2
#72 Ae2tdPwUPEYzDHpe95NEd...FAZfD5uzS3Vy3fgZotak6 21,319,128.999937 0.068523% 2
#73 DdzFFzCqrht3Sje6ivPL3...YMTYz1B13UGKpy4SNhDLt 21,183,583.709376 0.068088% 3
#74 DdzFFzCqrhsq59zafaofS...p1TTrMdEYLX68tcV5Qw3U 20,833,553.287716 0.066963% 1
#75 DdzFFzCqrhsv64PhWZ94R...n1FHJn2dcTSxLHQ8kyXhQ 20,831,130.000000 0.066955% 1
#76 DdzFFzCqrhsoghjBRd7Jx...2UmFQFjGh1DFyfaoHnFCg 20,453,801.590295 0.065742% 4
#77 DdzFFzCqrhsyKN3XC8Vt8...62ezhLjpZYnkW9RrzvCDN 19,999,999.827567 0.064284% 1
#78 DdzFFzCqrhsiwGDV9TNEh...H17xk4WTKvyDfo7zkQeHg 19,886,160.026376 0.063918% 910
#79 Ae2tdPwUPEZDxRGgUzLQX...fqzZDxcYAbEfyK7Vs7hFi 19,260,812.873767 0.061908% 1
#80 DdzFFzCqrhse1J7mbZfpz...Ek4vPD9Du6LGM9oqu7d6P 19,017,797.000000 0.061127% 1
#81 DdzFFzCqrht1GkLGWLhYE...bTq4PPT335GkTS4kNzsMy 18,995,908.000000 0.061056% 1
#82 DdzFFzCqrhsu4YsksRVXA...KaNZPYVww3A78pENDsUzz 18,681,826.143946 0.060047% 1
#83 DdzFFzCqrhsp5CfhUbrJi...mKpaNAbxF4TfB8gfiPoUX 18,613,711.657684 0.059828% 1
#84 DdzFFzCqrhss41RqG6EYn...NsBjkzewgfgHH6xoD6snu 18,292,769.698876 0.058796% 1
#85 DdzFFzCqrhseHk66nkV82...k22P6BZ8Q9HvCdNZ9xEav 18,121,715.313829 0.058246% 1
#86 DdzFFzCqrhszD6LFeZWNo...LtK1idLV1yLq62uRwpqUV 17,997,032.410421 0.057846% 2159
#87 Ae2tdPwUPEZFDMrtYNmKy...HsgBsPHs4hvyPcjvaSid3 17,729,014.518397 0.056984% 3
#88 DdzFFzCqrht4hmSfppQFe...K6yr2LLsFqwqpLymk7CPc 17,665,235.910709 0.056779% 2
#89 DdzFFzCqrhskjfH4pMowb...FDrD1RFFXf176N4bza1ru 17,329,324.118712 0.055700% 1
#90 DdzFFzCqrht8Rrw8Sda7Q...pqmVkEupdsqdnRzL348st 17,274,661.657508 0.055524% 1
#91 DdzFFzCqrht2AkK1AVGPu...aNWyVn6p6wZ4T6SXV1K6f 16,966,030.828754 0.054532% 1
#92 DdzFFzCqrht8CHxv614Kn...dybTWWf7uWD91NhuEAbVL 16,918,943.949892 0.054381% 2
#93 DdzFFzCqrht5c9RibR5Cr...uz5HGzrqLi3kK5xtE7EHe 16,779,025.545649 0.053931% 1
#94 DdzFFzCqrhsyRTMa7W3UZ...2mDNimey11xRZ1csebyCb 16,739,397.942476 0.053803% 1
#95 Ae2tdPwUPEZ88G18gY3dE...6C7fRqApC4EsN2dnjjrJ7 16,576,678.980771 0.053280% 5
#96 DdzFFzCqrht1tAg4qyNAV...ShZvzmkTz9NZS34vsxF8D 16,293,531.397893 0.052370% 1104
#97 DdzFFzCqrhtCAQfuX3dvh...LjYXHhv2s6qKnyf8RnV1q 15,911,903.586917 0.051144% 4
#98 DdzFFzCqrht9KuZb2DzFE...JzYjm1fuceEiBqj2BNgYP 15,850,954.000000 0.050948% 2071
#99 Ae2tdPwUPEYxfoYqFWvEk...mk2Ao7nzs1qQMh9z5AUCU 15,624,828.818075 0.050221% 1
#100 Ae2tdPwUPEYwnEdAQVAFQ...kUmTFx9EZ7h8iZkqBie5f 15,529,226.000000 0.049914% 2
Back to Top