Ecosystem:  AdaScan Pool - Support us by delegating to our pool
Top 1000 Addresses
  Rank   Address   Balance (ADA)   Share   Transactions   Last Activity
#101 DdzFFzCqrhsebaKEEuAFz...gfn5UdACxiYit1CTNuxV4 13,320,386.657508 0.042814% 1
#102 Ae2tdPwUPEZFAi4DxQaXe...JVjvweygZkAUiLjRwGfPr 13,285,269.000000 0.042701% 2
#103 DdzFFzCqrhswoh8vdurcB...TzqgPLWK3Qq92AKE2WH3G 13,284,940.310620 0.042700% 1
#104 Ae2tdPwUPEZ5Nz5rJWF6z...oHXVPw8tLu8w2qxuMMMgV 13,026,661.000000 0.041870% 2
#105 Ae2tdPwUPEZCnaBXMaVVH...C5GbidhnSRaGkpPiPYk3K 12,886,774.000000 0.041420% 1
#106 DdzFFzCqrht3JaFLvP3Aj...MKBTutp1zyX23f85H23Yw 12,546,522.549088 0.040327% 1
#107 DdzFFzCqrht3jJP1Dgg9N...WMPNXBEKeQkJBiwe4HeXB 12,500,000.000000 0.040177% 1
#108 DdzFFzCqrhsgAC4Aw1wqW...KsyJWucAS32tsi6no6kcy 12,478,227.990026 0.040107% 1
#109 DdzFFzCqrhtB1rbSefwPU...7Man2wrqCxN2FYc6aCGWb 12,436,496.589131 0.039973% 1
#110 Ae2tdPwUPEZFZ1wicQhMZ...cULhN827Mkg7cnw2xUP1w 12,307,928.016287 0.039560% 1
#111 DdzFFzCqrht3sLB9Tx1DB...9XLwAhmg7YYq42fE7UqSH 12,250,781.525013 0.039376% 1
#112 DdzFFzCqrhsiiTVTYyQUQ...FTMLeKx7QEjHy4RoignZh 12,236,787.967842 0.039331% 3
#113 Ae2tdPwUPEZBPvrv2hREU...ha8GDhjGsNVrJvKm254cc 12,202,110.359779 0.039220% 1
#114 Ae2tdPwUPEZ4PGyuvqEkN...zquGz8TTB6G9LHrnsrSEj 12,117,160.947410 0.038947% 6
#115 DdzFFzCqrht5kyUNbxdEZ...Ev7AvTz8yfRowjr7S5vuR 11,795,657.155624 0.037913% 1
#116 Ae2tdPwUPEZ6mfjkK8R5g...BXCBMzyG8ufnTQnTC6jUV 11,783,276.000000 0.037874% 0 Redeem Address
#117 DdzFFzCqrhsn4vf3Cq6p7...V9gC45ZuJMuMGsBGnEmPv 11,670,711.467234 0.037512% 1
#118 DdzFFzCqrht7wFFaAvDri...s8Ug7czTW3p4TMF6VY3sQ 11,659,935.071697 0.037477% 1
#119 DdzFFzCqrhsgMiBAFZddE...xLUTjXqrC2dztcemYThjz 11,610,510.000000 0.037318% 1
#120 DdzFFzCqrhsqWmTGNxXd2...7s5drA2YQBKyNYt1PKA9U 11,578,327.000000 0.037215% 1
#121 DdzFFzCqrhsfrb6gQyFuR...L5DMZgatfqx1YySzFT7Ah 11,575,435.827743 0.037205% 1
#122 Ae2tdPwUPEZ1hTSuTVNpZ...jYhUzoRddcT4CpRDzceHa 11,538,461.000000 0.037087% 1
#123 Ae2tdPwUPEZ6TW1UnjQXs...89hynduxCCTEfF1s7kUc5 11,516,316.000000 0.037015% 0 Redeem Address
#124 DdzFFzCqrhseb15kDPQSZ...oYyHFQFSRuvK6tRKT32gC 11,514,580.187107 0.037010% 1
#125 DdzFFzCqrhsyJCHhApEbt...zjLaBaa1j7XBGTBjZAUSx 11,445,415.000000 0.036788% 1
#126 Ae2tdPwUPEZKihWRqGio9...97RRFDYtGCiTTBRdeyGUK 11,439,811.031378 0.036770% 1689
#127 DdzFFzCqrht5Nyv1GdxD2...rgSNTkG8BnXcRkhWkkUo7 11,356,472.000000 0.036502% 1
#128 DdzFFzCqrhssbzExpg5fv...syw86izupiqy1qafJmrRa 11,315,017.173371 0.036368% 1
#129 DdzFFzCqrhshvfTMo1udb...UtXajC6kinoF3v1ciKaRb 11,307,702.014983 0.036345% 16
#130 DdzFFzCqrhtBaLZcyv5tJ...8Qp4enhjpc4jyMecySSsJ 11,246,391.000000 0.036148% 1
#131 DdzFFzCqrht5f78Yt79SC...MqSoqwP5TwMZyYeHYbk5K 11,235,016.828754 0.036111% 1
#132 Ae2tdPwUPEZJX7xQJLaG5...RnfDBvUGEdcdhJE8fS7ZE 11,186,085.696983 0.035954% 10
#133 Ae2tdPwUPEZFGDRtMUYAt...UMThDx41b2NYAwweX1xZy 11,100,159.100000 0.035678% 2
#134 DdzFFzCqrhsvkaJAJPSAQ...PWfwhRnys1NXmeewSb7ny 11,039,999.780315 0.035485% 1
#135 Ae2tdPwUPEZA67KD1z1Xe...u8yFz44vzvkMfx6vCmk44 11,020,281.068877 0.035421% 3
#136 Ae2tdPwUPEZ3CKAQsn8Lp...6pC7qEV7khPn7PwvcJYHM 11,000,001.000000 0.035356% 10
#137 DdzFFzCqrhtATagCVzF5Q...kAK1JaZdFWUGzhxSG4aLv 11,000,000.000000 0.035356% 4
#138 Ae2tdPwUPEZA7GFABvbFd...xvTrXbrsJ9bCbu6a6s11F 10,942,998.681668 0.035173% 2
#139 DdzFFzCqrht1AVFFXEtYX...m25oYfNaZTakCZm47Bv4y 10,890,418.261663 0.035004% 1
#140 DdzFFzCqrhsqeN7s1sBbU...hYvcEYhtwBifX5TMEb5mU 10,890,336.822498 0.035003% 24
#141 DdzFFzCqrhsuPdBXDWpuX...FPcRbyahBv7MVdjdi8zV4 10,673,820.589893 0.034308% 1
#142 DdzFFzCqrhskFsJ84XtHK...8tiY9vv7Hwv3vj6UmFuEN 10,648,213.120575 0.034225% 33
#143 Ae2tdPwUPEZ6zCA5iXLvX...KMFYoZM8pHPTTZCuZ3vmr 10,635,666.593499 0.034185% 1
#144 DdzFFzCqrht4HVK62sFur...NqopLiB4C2q5gzbhdBATJ 10,552,980.000000 0.033919% 1
#145 DdzFFzCqrhsfsAvTMn2A9...jaZV2LszsEUHGwhkLzbNx 10,533,544.000000 0.033857% 2
#146 DdzFFzCqrhseq1CNzmVdM...ThaLVuaHL5hDCb2T3Wusm 10,500,255.800000 0.033750% 3
#147 Ae2tdPwUPEZ3JgppAQRBc...KoxCdzqLoyTA24Mw17oUZ 10,500,216.255361 0.033750% 7
#148 DdzFFzCqrht3cHLaW112P...QXb1MJhnpAAzALx3VvBNC 10,399,498.192820 0.033426% 1
#149 DdzFFzCqrht7b9UJgRXtR...knT3rvYiP7XymZukMUXGR 10,363,000.000000 0.033309% 4
#150 Ae2tdPwUPEZJEnc15JiHT...o39zRU3kPS8nQM24hHiMF 10,356,123.108400 0.033286% 2
#151 DdzFFzCqrhsiXNYbGfkeJ...fJ9zFbKr5Aqva1dugGzKE 10,320,019.500000 0.033170% 917
#152 Ae2tdPwUPEYzkamm9nBu1...bpsQV6UWJS5SbJKGZNh3N 10,200,000.000000 0.032785% 17
#153 Ae2tdPwUPEZAyiu192X79...4cFrpzbDkQiGp54AMV7BG 10,133,108.558800 0.032570% 14
#154 DdzFFzCqrhsq89Ef2bygC...cXSXetcEhREEgeECVKjYK 10,085,984.089759 0.032418% 1
#155 DdzFFzCqrhsmDeT9pzNTs...3gNMXqrLikTkB8x8LARqA 10,029,563.007287 0.032237% 5
#156 DdzFFzCqrht538YuYGhDu...PFhBUXjTzGy6JuUQBC2gW 10,012,226.516329 0.032181% 1
#157 Ae2tdPwUPEZ2MZnJ7NYBN...11m4NDD1fgx9nkaVMAXFS 10,011,956.517127 0.032180% 1
#158 DdzFFzCqrhsupAavif7vc...ExumBTfTrBTu9WbvavARx 10,004,000.000000 0.032155% 2
#159 DdzFFzCqrhtD3WeVGDq2i...ZdwhC7CYQMBXkdUDRtnHj 10,003,498.657684 0.032153% 1
#160 DdzFFzCqrhsnu6Qg6154o...V2dNYmgcQbQEiwMJ1z4ek 10,002,714.105646 0.032150% 17
#161 DdzFFzCqrhst9X6hhfuMi...uB49NZ4eXY7VbyswGEGZL 10,000,100.000000 0.032142% 2
#162 Ae2tdPwUPEZ8ZyRKXVf76...6G6pZLDi2rKeXb6S4pEEC 10,000,014.292998 0.032142% 3
#163 DdzFFzCqrhskgxa9wGy9Z...Hs2cGhRnXgatofvyWaAz7 10,000,011.000000 0.032142% 2
#164 DdzFFzCqrhssKM1a39T69...HJAs9anumZwuTAYZErBoB 10,000,008.000000 0.032142% 1
#165 DdzFFzCqrhsjEQRm6wgpC...UCzzUGBVsTkofPBpvzrae 10,000,008.000000 0.032142% 4
#166 DdzFFzCqrhsraFHkiPVEw...KSRx6AJAzXUXKHjgFy9F2 10,000,002.000000 0.032142% 3
#167 DdzFFzCqrhses73BhZXWG...fA8XJ9SPEj9aZ6qsi31Tx 10,000,000.824108 0.032142% 2
#168 Ae2tdPwUPEZJRcCNupMvR...K3SCfY7HVWXVS6Yc9FMG7 10,000,000.373200 0.032142% 1
#169 DdzFFzCqrhsjobG6RFsrX...JKdFLsFMkVRM7dsds9gCx 10,000,000.000000 0.032142% 1
#170 DdzFFzCqrhstrMCPx9PTq...f8JGP6ic4h6RKedKyT3KJ 10,000,000.000000 0.032142% 1
#171 DdzFFzCqrhsvPN5M5Qm8X...8YQcE9AFaHZ4c7bVeSPqs 10,000,000.000000 0.032142% 2
#172 DdzFFzCqrhskNzCzH86Qd...eTxRBDYbZemQzfpZvneUa 10,000,000.000000 0.032142% 1
#173 DdzFFzCqrht5AA381s484...gu9czpGPCvSjzLy8zccah 10,000,000.000000 0.032142% 1
#174 Ae2tdPwUPEZC37ng4pixy...iyd25C8oyQA3nuLGy1Q7t 9,999,999.828666 0.032142% 1
#175 DdzFFzCqrhsf2hLNfqdZQ...1JwEGabuiTeMpuXtLA8xM 9,999,998.828930 0.032142% 1
#176 DdzFFzCqrhsh17dt7WGNR...K6fnmQ7yqHdjYut2ZvoTL 9,999,998.200000 0.032142% 9
#177 Ae2tdPwUPEZ3hmKuz2Bkh...wRSP4wD2dunCftwuko2m9 9,998,041.000000 0.032135% 1
#178 DdzFFzCqrht6QKqTdzLG4...tLjygTNxbxRoEtjp3RW1D 9,989,999.307062 0.032110% 1
#179 DdzFFzCqrhspm36GokCJw...1RXe7MfmzDW7RxVd43QZJ 9,975,689.000000 0.032064% 1
#180 DdzFFzCqrht2yaup64Vo9...tiTsgRUcrg6ex89oJuGAS 9,965,187.271389 0.032030% 2
#181 Ae2tdPwUPEYwxaLqScCSW...vgLgVHofxDBPxgwF1E1Xe 9,946,901.141951 0.031971% 2
#182 DdzFFzCqrhtAM2zyqnuRg...L8xZEZte4cmybdadwh84L 9,891,506.828930 0.031793% 1
#183 DdzFFzCqrhshxGJHBhGm8...vVuR6p84Q6Zrpannq7WhV 9,890,099.819437 0.031789% 1
#184 DdzFFzCqrhssR8RGzW8F5...EL4gcp5VnFfU2SqNTALmt 9,876,355.866756 0.031744% 1
#185 Ae2tdPwUPEYyZYu64K8ZK...psYYV16KdgiTvuaX6hWF8 9,851,762.484987 0.031665% 1
#186 DdzFFzCqrhsxZDf9Wd2kw...ZiVEjcGBaqMjSnj3uWM64 9,835,558.476631 0.031613% 5
#187 Ae2tdPwUPEYz6ZYUAa32j...nXALkRrzZpK3kJwJHwYRQ 9,799,999.830204 0.031499% 1
#188 DdzFFzCqrhswopeaepTSP...Vq58f5uXw4wWzRXUeMnQ9 9,754,795.441128 0.031354% 1
#189 DdzFFzCqrhsqKv1rsxLuj...FRz9DHxo8AeghWXyCrAkE 9,685,783.797113 0.031132% 1
#190 Ae2tdPwUPEYy1E2ieAb5U...LebV86KX6tK8wvrDapuqq 9,659,998.303677 0.031049% 4
#191 DdzFFzCqrhshb6ryRQh96...pnyJsPYSFakydYApstSR7 9,599,988.000000 0.030856% 1450
#192 DdzFFzCqrhsoYSAEsUTnc...mjEdW8mkBAoJouK6tYG4v 9,599,988.000000 0.030856% 343
#193 DdzFFzCqrhshydSsVR8zp...KHEvCMPqYd7hQSV1bGU2G 9,583,333.000000 0.030803% 1
#194 DdzFFzCqrhshieuJ6E6Vn...tvmjSJNzh7SB4a5VXSfef 9,513,944.704990 0.030579% 1
#195 DdzFFzCqrhsw89EXSuaY1...ztWN5gbQ8NpAkaHkJm6s2 9,499,999.819437 0.030535% 1
#196 DdzFFzCqrhsj9GcMuNzpo...8Dzysf5zBgk46iqGikWcM 9,476,224.006837 0.030458% 1
#197 DdzFFzCqrhsgUx6Qf3neH...eUeEtRZDcs18KR6whawzb 9,474,656.630744 0.030453% 1
#198 Ae2tdPwUPEZ4pNWpsPzs8...LmvE2Kri29eLsSS9EoJRg 9,472,521.843794 0.030446% 1
#199 DdzFFzCqrhtCd42sXmrXu...nzkRfCX9QBaPS6Pf8ParS 9,462,489.705687 0.030414% 1
#200 DdzFFzCqrht48rbcW3hFB...VK5drBiievwgY4kguJpr4 9,459,635.250976 0.030405% 1
Back to Top